søndag den 1. maj 2016

Maj-gøgeurt og fiskehejrer

En eng ved Kilen den 01.05.2016

Kig lige en gang godt på dette billede. Jeg har talt til 10 plettede maj-gøgeurter inden for denne knap 1/2 kvadratmeter. Det er fra mit hemmelige sted her ved Kilen. Her er rigtig mange gøgeurter. Stedet bliver ikke afgræsset af det i øvrigt CO2-svinende og dermed stærkt kritisable kvæg - desværre, for så gror tingene til, og maj-gøgeurterne får vanskelige kår.

Gøgeurten er en spøjs fætter, den kan ligge i dvale, når omstændighederne byder det, f.eks. hvis stedet gror til. Den kræver for at blomstre og trives en symbiotisk svampe-makker nede i jorden hos sig. Alle gøgeurt i Danmark er fredede, og må IKKE plukkes eller graves op til haven. Jeg siger derfor - som drenge med lærkereden - ikke mer'; den finde på en eng, et sted som ingen ser.

En gøgeurt har lige - inden for den sidste uges tid - skudt op på "min" hemmelige eng

Ellers var det endnu en kold, men også ganske smuk aften, selvom Solen her til aften gemte sig bag nogle skyer efter en solskinsdag.

Der var en masse flyverier af fiskehejrer, som der sædvanligvis er ved skumringstid. De flyver frem og tilbage fra kolonien i træerne vest for Kilen, for at finde et godt fiskested, og tilbage for at hvile.

I aften så jeg et par hejrer blive forfulgt af en flok måger. Måske for at stresse dem til at tabe deres fangst? Eller var det bare mopperier for sådan en hejre ser altså lidt dorsk ud? Æggene bliver først lagt i reder oppe i træerne her i maj - ja man har lidt vanskeligt ved at tro, at de kan lande og balancere med de lange ben og den store krop op mod en meter høje, er de når de bare står.

Mågeflok jager 2 fiskehejrer rundtUngerne klækkes omkring begyndelsen af juni, så hejrerne var ikke på vej hjem med mad til ungerne, men nok på vej hjem til kolonien for lidt nattero. Jeg har før forsøgt at holde mandtal over kolonien, men det er svært. Jeg tror, der er en 15 par, der yngler her.

Går man lidt forsigtigt, kan man nemt komme til at se en hejre fiske i mellem Kilens siv i en af de mange små vige. Jeg gætter på, at de er glade for Nordvestjysk Fritidsfiskerforenings opdræt af helt, og at det er en stor del af menuen, sammen med de sædvanlig haletudser, frøer og deslige.

Fiskehejre over Kilen

Lidt solnedgang fra den første af 3 pynter på østbredden af Kilen, der hvor den slår sit første knæk sydpå (det er et godt sted til solnedgange, synes jeg):

Pynten ved solnedgang

Ingen kommentarer:

Send en kommentar