mandag den 2. maj 2016

Aha - ahorn

Knop i spring den 26.04.2016
For godt en uge siden, gættede jeg på ahorn eller løn for denne stor knop, der var ved at briste. Men nu er der sikkerhed for at det er en ahorn. Knoppen så så voldsom ud i forhold til en ahornknop, der normalt ikke er større end en negl, men den var altså godt i gang med at springe ud, og nu er der blade kun 7-8 dage senere.

Næsten udsprunget
Nye ahornblade

søndag den 1. maj 2016

Maj-gøgeurt og fiskehejrer

En eng ved Kilen den 01.05.2016

Kig lige en gang godt på dette billede. Jeg har talt til 10 plettede maj-gøgeurter inden for denne knap 1/2 kvadratmeter. Det er fra mit hemmelige sted her ved Kilen. Her er rigtig mange gøgeurter. Stedet bliver ikke afgræsset af det i øvrigt CO2-svinende og dermed stærkt kritisable kvæg - desværre, for så gror tingene til, og maj-gøgeurterne får vanskelige kår.

Gøgeurten er en spøjs fætter, den kan ligge i dvale, når omstændighederne byder det, f.eks. hvis stedet gror til. Den kræver for at blomstre og trives en symbiotisk svampe-makker nede i jorden hos sig. Alle gøgeurt i Danmark er fredede, og må IKKE plukkes eller graves op til haven. Jeg siger derfor - som drenge med lærkereden - ikke mer'; den finde på en eng, et sted som ingen ser.

En gøgeurt har lige - inden for den sidste uges tid - skudt op på "min" hemmelige eng

Ellers var det endnu en kold, men også ganske smuk aften, selvom Solen her til aften gemte sig bag nogle skyer efter en solskinsdag.

Der var en masse flyverier af fiskehejrer, som der sædvanligvis er ved skumringstid. De flyver frem og tilbage fra kolonien i træerne vest for Kilen, for at finde et godt fiskested, og tilbage for at hvile.

I aften så jeg et par hejrer blive forfulgt af en flok måger. Måske for at stresse dem til at tabe deres fangst? Eller var det bare mopperier for sådan en hejre ser altså lidt dorsk ud? Æggene bliver først lagt i reder oppe i træerne her i maj - ja man har lidt vanskeligt ved at tro, at de kan lande og balancere med de lange ben og den store krop op mod en meter høje, er de når de bare står.

Mågeflok jager 2 fiskehejrer rundtUngerne klækkes omkring begyndelsen af juni, så hejrerne var ikke på vej hjem med mad til ungerne, men nok på vej hjem til kolonien for lidt nattero. Jeg har før forsøgt at holde mandtal over kolonien, men det er svært. Jeg tror, der er en 15 par, der yngler her.

Går man lidt forsigtigt, kan man nemt komme til at se en hejre fiske i mellem Kilens siv i en af de mange små vige. Jeg gætter på, at de er glade for Nordvestjysk Fritidsfiskerforenings opdræt af helt, og at det er en stor del af menuen, sammen med de sædvanlig haletudser, frøer og deslige.

Fiskehejre over Kilen

Lidt solnedgang fra den første af 3 pynter på østbredden af Kilen, der hvor den slår sit første knæk sydpå (det er et godt sted til solnedgange, synes jeg):

Pynten ved solnedgang

Svovlgul anemone

Svovlgul anemone

Jeg har ikke hørt om gule anemoner før, vi så dem her i aften. En meget yndig blomst. Den findes i en helt gul form, og så en hybrid mellem den gule og den almindelige hvide. Det er den angiveligt golde svovlgule anemone, vi stødte på.

Den formeres ikke ved frø, men men breder sig kun ved rodskud, har jeg læst på Nettet. De klumpede sig da også sammen i en blomsterbusk. Enkelte blomster var mere knaldgule, men de fleste var blege.

Blomsterbusk af svovlgul anemone

Jeg ved ikke, hvordan den er havnet her i det vestlige Jylland, når den rigtige gule anemone er sjælden her. Men sjovt, at Munks blå anemones i overlevelseskamp i det barske Vestjylland har en gul variant.

Ribes

Ribes busken blomstrer også visse steder langs stierne her. Det er nok haveplanter, der er løbet hjemmefra.

Det er stadig koldt, men vejrudsigten lover bedring i den kommende uge. Det er hårdt tiltrængt med lidt varme og sol. April har været den mest solfattige og koldeste i de sidste 10 år, hørte jeg. Der var stadig mange skyer her til aften.

Her er afslutningsvis et billede mod sydvest over den midterste del af Kilen, hvor højspændings-luftledningerne på Struer-Bedsted-strækningen stadig skæmmer landskabet. Heldigvis har Energinet.dk på programmet, at kabellægge. Foreløbig er de kommet så tæt på som Oddesund, og masterne her over Kilen kan vi håbe er væk om et par år.

Skumring over den midterste del af Kilen med højspændingsmasterne, der snart fjernes efter kabellægning